Редакційна колегія


 Державне підприємство   
<<Центр оцінки та інформації>>

  

ОНІЩЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, головний редактор

КРАВЧЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

 директор Департаменту публічного права, заступник головного редактора

КРИЖАНІВСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА

редактор видавничого відділу, відповідальний секретар редакційної колегії журналу «Бюлетень Мін’юсту України»

АКУЛЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ

провідний науковий співробітник відділу міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор

МІРОШНИЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

доктор юридичних наук, професор кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АНДРУШКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор

ПАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри кримінального права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

БАРАШ ЄВГЕН ЮХИМОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

ПАРХОМЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор

БОШИЦЬКИЙ ЮРІЙ ЛАДИСЛАВОВИЧ

ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України

РАБІНОВИЧ ПЕТРО МОЙСЕЙОВИЧ

доктор юридичних наук, академік НАПрН України, професор Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений діяч науки і техніки України

ВИШНЕВСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

адвокат, заслужений юрист України

РАФАЛЬСЬКА ІННА ВЛАДИСЛАВІВНА

голова Ради адвокатів міста Києва, адвокат, заслужений юрист України

ДЕНИСОВ ВОЛОДИМИР НАУМОВИЧ

завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

СЕЛІВАНОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

ГЕТЬМАН АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

проректор з наукової роботи Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

ТЕПЛЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

заступник керівника Апарату Верховної Ради України – керівник Головного юридичного управління, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

ІНШИН МИКОЛА ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

ЧИЖМАРЬ КАТЕРИНА ІВАНІВНА

директор Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

ЙОРА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

заступник начальника Управління – начальник відділу правової роботи Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів Міністерства юстиції України

ЮХТА ОКСАНА ГРИГОРІВНА

заступник директора Департаменту – начальник Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів Міністерства юстиції України

КЛИМЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

завідувач відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук,старший науковий співробітник

ЯРМИШ ОЛЕКСАНДР НАЗАРОВИЧ

головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений юрист України

Зараз на сайті

На сайті 59 гостей та користувачі відсутні