Про журнал


 Державне підприємство   
<<Центр оцінки та інформації>>

  

Назва видання

№6

«Бюлетень Мін’юсту України» - загальнодержавне науково-практичне фахове видання. 


На сторінках журналу висвітлюються основні напрями діяльності органів юстиції, зміни законодавства, коментарі фахівців з актуальних питань адвокатської і нотаріальної діяльності, дисертаційні дослідження з різних галузей права.

Головний редактор:


Red

ОНІЩЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

ISSN:

2312-1831

Мета та завдання видання:

Висвітлення питань реалізації правової політики України, діяльності Міністерства юстиції України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів;
забезпечення доступу  громадян до правової інформації, поширення наукових знань і передового досвіду в галузі права

Рік заснування:

1999 рік,  (до квітня 2019 року мав назву «Бюлетень Міністерства юстиції України»)

Реферативні бази даних:

розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України http://nbuv.gov.ua ;  Наукова періодика України

DOI (Digital Object Identifier) - міжнародний стандарт

(ISO 26324:2012)

 

Префікс DOI в системі Crossref (Assessment and Information, Centre State Enterprise) 10.36035

Кожній науковій статті, опублікованій у науково-фаховому журналі «Бюлетень Мін’юсту України» присвоюється  цифровий ідентифікатора DOI (відповідно до п.6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018))

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Серія КВ №23857-13697Р від 19.04.2019

Фахова реєстрація у ДАК України:

Наказом Міністерства освіти і науки України №747 від 13.07.2015 журнал внесено до Переліку фахових видань України у галузі юридичних наук

Спеціальність ДАК:

Юридичні науки

Періодичність:

Виходить щомісяця

Мова видання:

Українська

Засновники:

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України,
Інститут законодавства Верховної Ради України,
Державне підприємство «Центр оцінки та інформації»

Зараз на сайті

На сайті 114 гостей та користувачі відсутні