Наукова рада


 Державне підприємство   
<<Центр оцінки та інформації>>

  

Гриценко Іван Сергійович

 

 - декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук

Копиленко Олександр Любимович 

 

- народний депутат України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, заслужений юрист України

Крупчан Олександр Дмитрович 

 

- директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

Кузнєцова Наталія Семенівна

- професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки і техніки України

Ніесьолоські Ярослав

- старший викладач кафедри теорії та філософії держави та права факультету права і адміністрації Гданського Університету (Республіка Польща), доктор правничих наук

 Орлюк Олена Павлівна 

 

- директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук,професор, академік НАПрН України

Тацій Василь Якович 

 

- ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Почесний президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Шемшученко Юрій Сергійович

 

- директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Зараз на сайті

На сайті 123 гостей та користувачі відсутні